• پیام نوروزی جناب آقای مهندس انصاری به مناسبت تحویل سال 1403
  Language:فارسی
  Duration:04:06
 • معرفی كیسون
  نسخه فارسی 1402
  Language:فارسی
  Duration:7:51
 • Kayson Mass Housing System
  Language:English
  Duration:07:20
 • Kayson Short Presentation
  Kayson Short Presentation
  Language:English
  Duration:03:11
 • Civil
  Kayson's Civil Divisions Presentation
  Language:English
  Duration:04:00
 • Railway Transportation Systems
  Kayson's Railway Transportation Systems Divisions Presentation
  Language:English
  Duration:02:44
 • Housing & Buildings
  Kayson's Housing & Buildings Divisions Presentation
  Language:English
  Duration:04:25
 • Oil, Gas & Industry
  Kayson's Oil, Gas & Industry Divisions Presentation
  Language:English
  Duration:04:45
 • Water and Wastewater
  Kayson's Water and Wastewater Divisions Presentation
  Language:English
  Duration:04:51
 • An Introduction to Pipejacking
  The pipejacking Technique
  Language:English
  Duration:13:51
 • Divisions
  Kayson's Divisions Presentation
  Language:English
  Duration:03:23
 • Machinery and Equipment
  Kayson's Machinery and Equipment
  Language:English
  Duration:03:59
 • معرفی سیستم خانه سازی كيسون
  معرفی سیستم صنعتی انبوه سازی كیسون
  Language:فارسی
  Duration:09:46
 • Proyecto de Construcción de 10,000
  Unidades Habitacionales en la República Bolivariana de Venezuela
  Language:Español
  Duration:07:10
 • معرفی كیسون
  نسخه فارسی
  Language:فارسی
  Duration:06:32
 • ما كیسون هستیم
  نسخه فارسی
  Language:فارسی
  Duration:04:22
 • Kayson Presentation
  Arabic Version
  Language:اللغة العربية
  Duration:08:30
 • Kayson Presentation
  Russian Version
  Language:Русский
  Duration:06:46
 • Kayson Presentation
  Spanish Version
  Language:Español
  Duration:08:24
 • معرفی پروژه سیاه بيشه
  پروژه سدهای بالا و پایین و سازه های وابسته طرح سد و نیروگاه ‌تلمبه-ذخیره ای سیاه بیشه
  Language:فارسی
  Duration:07:11
 • Siah Bisheh Dams
  Siah Bisheh Pumped Storage Project Upper & Lower Dams
  Language:English
  Duration:04:55
 • Kayson Presentation
  French Version
  Language:Français
  Duration:06:46
 • We are Kayson
  Kayson Presentation
  Language:English
  Duration:04:17
 • معرفی پروژه قطار شهری اهواز
  Language:فارسی
  Duration:10:30
 • The 10,000-unit Housing Project
  in Bolivarian Republic of Venezuela
  Language:English
  Duration:07:10
 • El sistema de edificación
  (Presentación por la película)
  Language:Español
  Duration:07:14
 • لوگو پرگار وب
  طراحی سایت و سئو سایت توسط پرگار وب